Hvordan fungerer det?

Kurset Fenomenal Hukommelse

Det nettbaserte kurset består av 58 leksjoner som er tilgjengelige via nettsiden vår. Etter å ha fullført dem, vil du kunne huske hvilken som helst informasjon, inkludert hele bøker. Det er vår garanti!

En leksjon består av ulike øvelser og tar fra en til to timer. Du er velkommen til å studere i ditt eget tempo, men husk at en leksjon per dag er maksimum og tre timer per uke er minimum. Det ideelle er noe i mellom. Tar du en leksjon per dag, vil du kunne teligne deg en fenomenal hukommelse i løpet av 60 dager.

Alle leksjoner er praktiske, fordi praktisk trening er den eneste måten å oppnå den mentale formen som kreves for å kunne memorere bøker. Det handler ikke bare om å bygge opp memoreringsferdigheter, poenget er å utvikle en supersterk oppmerksomhet, en evne til levende visualisering og en dramatisk forbedret tankehastighet.

Leksjonene får du via et spesialdesignet online studentområde. Der kan du studere i ditt eget tempo fra en hvilken som helst datamaskin, hvor som helst, når som helst. Instruktørene våre sørger for tett oppfølging underveis, for å sikre at du er på rett vei. Vi jobber med deg uten tidsbegrensninger, til du også oppnår en virkelig fenomenal hukommelse.

Kurset Fenomenal Hukommelse består av 5 deler:

Alle leksjoner bør fullføres. Det anbefales å ikke hoppe over noen. Alle leksjoner er like viktige.

• Grunnleggende trening (innledning til kurset, 12 leksjoner)

Grunnleggende trening

Vi starter med enkle, grunnleggende øvelser for å bygge et fundament. Her går vi nøye gjennom ulike teknikker for pugging samt spesielle tankesett som vil være et grunnlag for din evne til å memorere. Du kan forvente en gradvis økning i hvor mye informasjon som kan lagres på et gitt tidspunkt, helt opp til 100 elementer. Du vil også få et mye sterkere og mer stabilt fokus.

• Din første database (grunnleggende kurs, 12 leksjoner)

Din første database

Du vil utvikle evnen til å memorere 25 grunnleggende typer informasjon (telefonnummer, historiske datoer, konstante verdier, tidstabeller, navn, formler etc.), og samtidig kunne selektere og flytte informasjon i minnet ditt. Du vil jobbe med opp til 100 eksempler på saklig, databasert informasjon (tidligere ansett som umulig å huske). På forespørsel vil du være i stand til å reprodusere dette med absolutt nøyaktighet. I siste del av kurset vil det være en avsluttende eksamen.

• Fremmedspråk (spesialkurs, 11 leksjoner)

Fremmedspråk

Opplæring i utenatlæring av utenlandske ord og uttrykk. Kursmateriellet er basert på engelske språk, men evnen kan overføres til alle språk.

  • - Lær uttalen av ordene
  • - Husk grupper av ord
  • - Memorer pensumtekster
  • - Lær strukturelle modeller utenat
  • - Pugg grammatiske regler, substantivkjønn, adjektiver
  • - Lær verbbøyninger utenat
  • - Husk dialoger
  • - Lær å studere med lydbøker

Å lære et fremmedspråk blir en hyggelig og ekstremt effektiv opplevelse, ikke en kamp.

• Bøker og komplekse tekster (spesialkurs, 16 leksjoner)

Bøker og komplekse tekster

Fra vitser og korte historier til hele bøker og forelesninger med kompleks fagterminologi! Komplekse tekster brukes som øvelser. (Tekstene skal ikke gjengis ord for ord, men reproduseres med dine egne ord, samtidig som avsnittsrekkefølgen og den nøyaktige informasjonen blir bevart).

• Koder og passord (spesialkurs, 6 leksjoner)

Koder og passord
  • - En effektiv måte å huske numeriske data på. Her lærer du blant annet å memorere passord, dørkoder til jobben og PIN-koder. Du holder de personlige detaljene dine sikre, og vanskeliggjør identitetstyveri.
  • - Husk alt fra nettsider og e-postadresser til kredittkortnumre, kontonumre og påloggingsinformasjon.

All informasjonen blir lagret i hukommelsen din så lenge du ønsker.
Hva slags oppfølging får jeg? Kan alle gjøre dette? Hukommelsen min er svært dårlig!
Din nåværende hukommelse og mentale form spiller ingen rolle. Du trenger ikke å være i god form for å begynne å trene på et treningssenter, du drar jo til treningssenteret for å komme i form.
Du vil få all den oppfølgingen som trengs for å kunne fullføre kurset og itvikle en fenomenal hukommelse. Du når oss gjennom et spesialdesignet studentområde, e-post, meldingssystem, forum, Skype eller telefon. Det er ingen tidsbegrensning på support og opplæring, og heller ikke på tilgangen din til kurs og skolemateriell.

Vil du ha Fenomenal hukommelse?

Bli medlem nå