Vilkår og betingelser

Innledning:

Dette kjøpet er regulert av Memory Europe sine salgsbetingelser for kjøp av varer gjennom nettbutikken www.pmemorynord.com. Ved å kjøpe produkter, godtar du å være bundet av følgende avtaleutsagn, betingelsesløst og i sin helhet. Hvis du ikke ønsker å bli bundet av følgende betingelser og vilkår, bør du forlate dette nettstedet umiddelbart. Vi forbeholder oss retten til å endre, oppdatere og revidere disse vilkårene for bruk når som helst og etter eget forgodtbefinnende. Sjekk gjerne med jevne mellomrom for å få med deg eventuelle oppdaterte vilkår.

 

1) Avtalen

Avtalen om tilgang til nettkurs gjøres ved å bli kjent med og akseptere avtalevilkårene i denne avtalen. Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selger gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene. Ved motstrid mellom opplysningene selger har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

2) Partene

Selger:
Firmanavn: Pmemory Europe co
Kontaktadresse: Vilniaus M. Ramybes g. 4-70
E-post: kundeservice@pmemory.com
Organisasjonnr.: 1099-0015-7017:0087

Kjøper:
Den person som foretar bestillingen.

3) Priser

Prisene som er oppgitt i nettbutikken er inklusive merverdiavgift. Opplysninger om de totale kostnadene kjøper skal betale samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen gis i bestillingsløsningen, før bestilling er foretatt.

 

4) Ordrebekreftelse

Når selger har mottatt kjøpers bestilling, skal selger uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse via e-post til kjøperen.

Det anbefales at kjøper kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen, med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøper ta kontakt med selger så snart som mulig.

 

5) Betaling

Selger kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selger til kjøper. Betaling skjer direkte i nettbutikken www.pmemorynord.com.

 

6) Levering m.v.

Selger skal gjøre kjøpt(e) nettkurs tilgjengelig for kjøper innen 2 virkedager etter at avtale er inngått, med mindre det fremgår klart at den/de bestilte tjenesten(e) skal åpnes for anvendelse først på et senere tidspunkt.

 

7) Brukernavn og passord

Etter at avtale er inngått tildeles brukernavn og passord for enkeltlisensbrukere som har bestilt, som en del av denne avtalen. Selger står fritt til å endre identifikasjonen av tekniske, driftsmessige eller andre særskilte årsaker, herunder plikter i henhold til offentlig regelverk eller avgjørelser fattet av offentlige myndigheter.

 

8) Kundens plikter

Kurset er unikt per enkeltbruker. Det er ikke tillatt for flere å dele samme brukernavn og passord. Kjøper forplikter seg gjennom denne avtalen at hver enkeltbruker følger disse retningslinjene. Sperring av et kurs skjer ved å kontakte selger.

Kunden er selv ansvarlig for at teknisk utstyr er korrekt installert og innstilt for benyttelse av tjenesten(e). Selger tar intet ansvar for problemer som måtte oppstå ved bruk av tjenesten(e) dersom disse knytter seg til feilaktig innstilt nettleser eller andre mangler ved kundens utstyr.

Kurset krever nettleserne Internet Explorer med Windows Mediaplayer eller Firefox, eller Chrome med installert plugin som støtter Windows Media Video (WMV). På Mac brukes Firefox med installert tillegg for avspilling av WMV. Hastighet/båndbredde må støtte avspilling av video fra Internett. Tynnklienter som for eksempel Citrix støtter normalt sett ikke video, og kan derfor ikke brukes.

 

9) Drift/tilgjengelighet

Tjenesten er normalt i drift 24 timer per døgn, syv dager i uken, med unntak av nødvendig nedetid for oppdatering og vedlikehold av databasen, samt generell oppgradering av tjenestens funksjonalitet.

 

10) Force majeure, driftsstans m.m.

Selger fraskriver seg ethvert ansvar for force majeure, driftsstans m.m. som rammer oss i Norge og/eller våre underleverandører, og som medfører at vi ikke kan oppfylle avtalen.

 

11) Opphavsrettigheter og andre rettigheter m.m.

Opphavsrettigheter og andre rettigheter til kurset tilhører selger. Krenkelse av rettighetene kan forfølges strafferettslig og sivilrettslig. Kunden får ingen opphavsrett eller andre rettigheter til opplysninger i kurset. All ulovlig bruk, gjengivelse eller salg av dataene i tjenesten, enten dette skjer ved fotografering, punching av innholdet, scanning eller annen elektronisk utnyttelse av dataene, er forbudt uten skriftlig forhåndssamtykke fra selger.

 

12) Overdragelse av rettigheter og plikter

For kursdeltakeren er kurset personlig, og kan følgelig ikke overdras til eller benyttes av tredjeparter. Selger har rett til å overlate samtlige, eller deler av, sine rettigheter og forpliktelser iht. avtalen til tredjepart. Videre har selger rett til å benytte underleverandører for å oppfylle sine forpliktelser.

 

13) Endringer av avtalevilkår m.m.

For kursdeltakeren er kurset personlig, og kan følgelig ikke overdras til eller benyttes av tredjeparter. Selger har rett til å overlate samtlige, eller deler av, sine rettigheter og forpliktelser iht. avtalen til tredjepart. Videre har selger rett til å benytte underleverandører for å oppfylle sine forpliktelser.

 

14) Pengene-tilbake-garanti

Kjøper forstår og godtar følgende pengene-tilbake-garanti: Dersom du etter endt kurs (Fenomenal Hukommelse) ikke er fornøyd med kvaliteten på produktet, vil du bli få full refusjon av beløpet du har betalt. Du godtar og forstår at omstendighetene rundt din misnøye må oppgis. Du godtar og forstår at du ikke har krav på refusjon dersom noen av de følgende vilkår inntreffer: Du har ikke fullført Fenomenal Hukommelse; du utførte ikke noen leksjoner, tester eller var aktiv på annen måte; du informerte ikke Pmemory Europas representant om problemene som oppstod og ga ikke Pmemory Europa tilstrekkelig tid til å rette opp disse problemene i løpet av kurset; du har brutt en eller flere deler av denne avtalen; du har ikke bedt om tilbakebetaling etter innen du fullførte den siste leksjonen.

 

15) Reklamasjon

Pmemory Europa gir ingen garantier av noe slag (direkte eller indirekte) om materialet på dette nettstedet. Videre garanterer Pmemory Europa ikke at overføring av materialene ikke kan bli avbrutt, og heller ikke tilsier det at materialene ikke kan inneholde enkelte feil, og heller ikke at overføringen vil være nøyaktig. Pmemory Europa garanterer ikke at selve området eller serveren som sender det vil være uten kostnader, virus eller annet som kan være skadelig. Heller ikke garanterer vi at eventuelle feil vil bli rettet. Du alene tar all risiko forbundet med bruk av området, inkludert hele kostnaden for eventuell nødvendig reparasjon eller service av maskinen. Ved å bruke dette nettstedet frafalles alle krav mot Pmemory Europa som oppstår fra din bruk, enten tilsiktet eller ikke, for noe annet nettsted. Denne klausulen omfatter et hvert krav som følge av produkt og/eller tjeneste som du kjøper noe annet enn dette nettstedet og eventuelle krav som følge av informasjonssikkerheten nettstedet (inkludert, men ikke begrenset til, kredittkortinformasjon) som du bruker på dette nettstedet. I tillegg tar Pmemory Europa intet ansvar for innhold (inkludert, men ikke begrenset til, innhold som du finner støtende) som du kan finne på nettsteder som lenker til eller fra dette nettstedet, eller på nettsteder som lenker til eller fra andre Pmemory Europa sine aktiviteter som er tilknyttet dette nettstedet (inkludert, men ikke begrenset til, produkter, tjenester og nyhetsbrev). Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, ansvar for nøyaktighet eller etterlevelse av lover samt for virus eller andre skadelige ting som kan finnes i andre områder. Pmemory Europa godkjenner ikke eller garanterer kvaliteten på varer eller tjenester som du kan kjøpe fra andre steder enn dette nettstedet.

Du samtykker i å ikke holde eller forsøke å holde forfatteren, forlaget eller deres agenter ansvarlig for eventuelle tap, ansvar, krav, skader eller utgifter (inkludert advokathonorarer) i forbindelse med kjøp, bruk, misbruk eller manglende evne til benytte dette materialet. Du kan heller ikke kreve erstatning fra forfatteren, forlaget og deres agenter om andres handlinger påvirkes av dine aktiviteter. Dette inkluderer tilfeller der forfatteren eller forlaget har utelatt informasjon eller inkludert feil informasjon.

Pmemory Europa er ikke ansvarlig på noen måte (inkludert, men ikke begrenset til, uaktsomhet) for skader eller følgeskader som skyldes enten bruken din av dette nettstedet eller manglende evne til å bruke det, eller fra din bruk av linker fra eller til dette nettstedet. Denne begrensningen inkluderer spesifikt, men er ikke begrenset til, enhver omstendighet der Pmemory Europa har blitt informert om potensielt ansvar.

 

16) Personopplysninger

Du forstår at når du kjøper et produkt eller en tjeneste, sender en forumforespørsel, fyller ut et kontaktskjema eller foretar en annen handling som innebærer at du fyller ut e-postadressen din, kan du senere motta nyhetsbrevet PmemoryNord News. Dette nyhetsbrevet tilbys som en gratis og uforpliktende tjeneste fra Pmemory Europa. Det er ingen kjøpsplikt, og du kan når som helst stoppe abonnementet på nyhetsbrevet. Ønsker du ikke å motta nyhetsbrevet vårt klikker du bare på unsubscribe knappen nederst på vårt nyhetsbrev.Hvis du har problemer med å stoppe abonnementet, kan du kontakte oss på kundeservice@pmemory.com.

Alle våre attester og vurderinger reflekterer meninger og erfaringer fra reelle brukere av PMemory Europas produkter og tjenester, og er sendt inn frivillig. Hvis du ønsker å sende en anbefaling eller anmeldelse av Pmemory Europa, samtykker du i at dette tilhører kan benyttes av Pmemory Europa, som inkluderer retten til å reprodusere, redigere og/eller publisere en vurdering eller gjennomgang som kan inkludere ditt navn eller initialer, alder og byen/fylket/landet du bor i. Enkelte kunder som har levert anmeldelser eller anbefalinger nylig har mottatt gratis eller rabatterte produkter eller tjenester som takk for tiden de brukte på sine anbefalinger eller anmeldelser, skjønt Pmemory Europa er ikke forpliktet til å gjøre dette.

 

17) Cookies

Pmemorynord.com bruker cookies for å kunne gi deg som kunde bedre service. En cookie er en liten tekstfil eller informasjonskapsel, som sendes fra vår webserver og lagres av din webleser. F. eks. brukes cookies til å huske hvilke varer du har lagt i handlevognen før bestilling. Google Analytics og AD-partnere bruker også cookies for å måle resultatet av markedsføringen vår og tilpasse denne. Du kan til enhver tid slette cookies fra harddisken din, men dette medfører at dine personlige innstilinger forsvinner.

 

18) Konfliktløsning

Tvister, verneting og lovvalg

Tvister mellom kunden og Pmemory Europe skal søkes løst i minnelighet. Dersom minnelig løsning ikke oppnås, kan hver av partene bringe inn tvisten for ordinære domstoler med verneting i Vilnius i Litauen. Litauisk rett legges til grunn.

 

19)

Ved å godta denne avtalen bekrefter du utvetydig at ditt ansvar, engasjement og investering av tid og personlige ressurser vil være kritiske faktorer, som bestemmer graden og arten av resultatene dine.